Deutschland

Schweiz

Österreich

English

Français

Norge

Español

Belge

Svenska

Russia

Polsce

© 2008   Kontakt  Villkor 

Montering av Fuelcatcommander samt Fuelcatmanager!

 
I detta exempel konverteras en Volvo 940 2.3 -92
 
Lossa spridarnas kontaktstycken ett efter ett och märk upp dessa med 1, 2, 3, osv. räknat från framkant av motorn, på tvärställda motorer från den sida som är motsatt växellådan. V-motorer märks upp på samma vis men med  1, 2, 3 o.s.v. på ena sidan och 4, 5, 6 o.s.v på den andra. Eller följ fabrikantens numrering av cylindrarna. Ersätt original kontaktstyckena löpande med kontakstyckena som sitter på kabelhärvan från Fuelcatboxen. I original kontaktstycket ersätts spridarkontakten med ”hankontakten” som sitter på härvan, kontaktstyckena (hona & hane) sitter parvis tillsammans i härvan, det är viktigt att dessa ansluts till samma spridare/kontaktstycke!
 

Spridare cylinder 1 och 2 på Volvo
 

 
 
 
Under denna procedur väljer man var i motorrummet man vill placera Fuelcatboxen, hänsyn måste tas till heta delar av motor och motorrum, så att inte plastdetaljerna tar skada. Lämpligen drar man härvan tillsammans med original motorhärva. Fäst sedan box och härva med medföljande buntband på ett betryggande sätt, tänk på att kablar till temperatursensorn och jord också skall anslutas.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Här kommer boxen att placeras vid sidan av bromsservon skymd för kameran, därför ej fäst vid fototillfället. Notera även den bruna jordkabeln.
 

 
Fuelcat boxens placering

 
 

Temperatursensorn fäst på en av termostathusets bultar
 

 
 
Fäst sedan den bruna jordkabeln på en plats med god jordning, gärna på batteriets minuspol eller på en original jordfläta. Temperatursensorn av kontakttyp skruvas fast på någon del av motorn där den kan känna av
motortemperaruren, exempelvis termostathus eller ventilkåpa, EJ på någon del som utgör avgassystem eller där ytan är svalare än motorn.
 

 
När så alla anslutningar är gjorda så bör man provstarta motorn för att se att allt fungerar, OBSERVERA att knappen (bränsleswitchen) skall vara i läge Bensin (motsatt ljusdioden) och dioden skall vara släckt vid provstart om du har bensin kvar i bränslesystemet!
 

 
 
 
Efter provstart kan man placera switchen på lätt åtkomligt ställe om man vid något tillfälle tvingas att tanka bensin och måste ställa om för detta. Tag hänsyn vid kabeldragning/placering så att risk för skav, värmeskador och kortslutning elimineras!
Knappen fälls lämpligen in i ett 20 mm hål.
 

 
Knapp placerad i mittkonsol (läge E85)

 
Till slut är det bara att fylla upp med E85 och ändra knappens läge varvid den gröna ljusdioden tänds och du följaktligen åker ditt eget bifuel fordon!
Trevlig resa önskar vi på Fuelcat!