Deutschland

Schweiz

Österreich

English

Français

Norge

Español

Belge

Svenska

Russia

Polsce

© 2008   Kontakt  Villkor 

 
Den här bilden visar en VW Polo i en avgasanalytisk provbänk. Den här provbänken har ingenting att jämföra med standard avgastestbänkar som gör enkla snapshots av en bensin emission. Den här bänken simulerar en riktig bilkörning, inklusive kallstart, tung trafik, stopp vid röd ljus och motorvägs körning. Provbänken ger en realistisk syn av ett fordons avgasemission, medan en normal standard provbänk som endast gör enkla moment åtgärder, skall bara vara kapabel att hitta, ett motor eller avgassystem problem. Det är denna provbänk Fuelcat Europa AB använder för att testa sina bioetanolkit, med flera olika bil-/årsmodeller.
 

 
Föraren (belastning 75kg enligt den Europeiska normen) följer en visad linje på PC bildskärmen, med hänsyn till hastigheten, utrustning och motorns rpm indikerat på samma bildskärm. Under tiden alltsammans testas, är avgaserna alltid i proportion till realtid.

 

 
På den vänstra bildskärmen, kan du se den virtuella väg som föraren måste följa, medans den högra bildskärmen visar allting i proportion under realtid.