Deutschland

Schweiz

Österreich

English

Français

Norge

Español

Belge

Svenska

Russia

Polsce

© 2008   Kontakt  Villkor 

Välkommen mot en renare framtid - en framtid med Fuelcat!
 

ÅTERFÖRSÄLJARE SÖKES
ÖVER HELA LANDET

Kontakta Magnus på U.S. Auto i Lycksele
 
 
 

 

Varför bioetanol E85? 
 
Bättre prestanda och miljö
E85 är ett bättre bränsle än bensin och har hela 104 oktan. Jämfört med motsvarande bensinbil reduceras växthusgasen koldioxid (CO2) med 70%, farliga kolväten (HC) som t ex bensen reduceras med 95% och försurande kväveoxider (NOx) halveras. Dessutom minskas utsläppen av farliga partiklar med ca 80%.
 

Stigande kostnader på bensin, disel och ständigt högre skatter, sinande fossila bränsleresurser har fått oss att granska och ompröva vår ståndpunkt och på vilket/ vilka sätt vi gör av med vår energi de sista åren. Lösningen: Bioetanol/ E85!

 


För större bild klicka

 
De flesta större företag såväl som privata användare har börjat begripa den negativ inverkan som de stigande avgifterna energi kan ha på vår livskvalitet. Miljötänkande och miljö medvetenhet är numera mycket vanligt i vårt samhälle och speciellt i västliga länder. Flerdubbla lösningar finns att ersätta de höga kostnaderna på bränsle/ energi. 
  
I många länder har de höga avgifterna på bensin tvingat oss att tänka om och agera klokare, något som i dagens samhälle har blivit bortglömt sedan länge. Marknaden har efterhand tvingat att anpassa sig och resultatet är en viktig begäran till miljövänliga produkter och lösningar. Som många företag försöker finna idag.
 
Industriproduktionen av bioetanol och alkohol tillhör de här miljövänliga lösningarna och är ett livskraftigt alternativ till fossila bränslen (bensin och diesel). Under tidigare år har det bara funnits små brännerier som har tillverkat alkohol, huvudsakligen till mänsklig konsumtion och för läkemedels behov.
 
Efterhand och nästan osynligt började det byggas större industriella brännerier, som var kapabla att tillverka mycket stora mängder etanol.
Industriella jättar såsom biltillverkare har snabbt insett den stora fördelen med utvecklingen av miljötankegången. Att utnyttja den utvecklingen och skapa kommersiella lager av Bioetanol för fordon.

 

Klicka här för att få en större animerad bild

 

Den europeiska marknaden har ända tills nu varit mycket lite påverkad av det här, och det är bara ett fåtal fordon som går på bioetanol. Ford, Saab och Volvo var de första tillverkarna att erbjuda nya bilar som var kapabla att köra på bioetanol och blyfri bensin. Numera kan de flesta stora biltillverkare erbjuda en eller flera modeller som går både bensin och bioetanol/E85 (Flexifuel fordon).
 
De installationskit för bioetanol som finns är fortfarande under utveckling. Flera bioetanolkits är tillgängliga marknaden, huvudsakligen importerade ifrån länder utanför Europa. De kiten är oftast inte lagliga enligt europeiska regler och inte heller anpassade för det europeiska klimatet som inkluderar regn, fukt och kyla.

 
Vår verksamhet består i att tillverka bioentanolkits, men vi vill inte skapa en standardutrustning som passar åt alla bilar. Vi försöker tillverka mycket speciella bioentanolkits som inkludera helt vattentäta boxar och kontakter, anpassade specifikt till varje fordon för att ut det bästa när den går bioetanol.
Ett exempel är den Motromax som vi utvecklar till fordon utrustad med Bosch Monomotronic injektion. Ytterligare ett exempel är den Digimax som är utvecklad till VAG Digifant elektronisk injektion.
 
Faktum är att våra priser är mycket lockande och konkurrens kraftiga. Våra bioetanolkits erbjuder egenskaper som du inte kan få tag i hos många av våra konkurrenter.
 
På denna webbplats får du utförliga beskrivningar av våra produkter, företaget och dess verksamhet. Du kan själv göra en bedömning av våra Fuelcat produkter och jämföra liknande med våra konkurrenter och sedan göra ditt val.
 
Eventuella ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till oss
via mail eller telefon, det går även bra att ta kontakt via kontakt sidan.
 
Välkommen att surfa runt på våra webbsidor.
 
Alla sidor är f.n. inte på svenska men vi jobbar på detta och sidorna uppdateras kontenuerligt.

 

 
Den första Ferrarin i världen som går på
Bioetanol/ E85 och för stunden den aktuellaste
modellen.