Deutschland

Schweiz

Österreich

English

Français

Norge

Español

Belge

Svenska

Russia

Polsce

© 2008   Kontakt 

Det er for tiden bare et fåtall bioetanol kit på det Europeiske marked. Mesteparten av disse

kommer fra Brasil og deres salgsargument er at i Brasil går 70 % bilene på bioetanol (Flex-Fuel Vehicles FFV)

Og slik er det faktisk, men det må også sies at flesteparten av kjøretøyene kommer som FFV fra fabrikk og ikke ettermonterte kit slik som i Europa.

Dette er er et krav for det Brasilianske marked. De resterende 30 % er hovedsakelig Diesel kjøretøy.

Så derfor er markedet nå lite for ettermontering av bioetanol kit siden mesteparten av bilene nå kommer som FFV fra fabrikk.

Konsekvensene av dette er at det ikke har blitt brukt noe særlig penger på videre utvikling av bioetanol kit og dette har resultert i at teknologien på disse settene er gammeldags og

ikke kommer opp mot de Europeiske kvaliteter og krav slik som vanntette kontakter og elektroniske moduler noe som er nødvendig med det Nord-europeiske klima.

EU har av miljø hensyn bestemt å oppmuntre til bruk av kjøretøyer som bruker fornybare resurser og tok dermed Brasil som et eksempel for da å prøve å overføre og utvikle den teknologi

som Brasil hadde begynt på.

Fuelcat er produsert i Europa (Tyskland) noe som gjør at vi er i det miljøet hvor teknologien skal brukes.

Videre er vårt mål produsere og utvikle kit som overgår at det andre som er på markedet samt å holde så lave priser som mulig.

Med dette i tankene produserer vi Fuelcat helt vanntett på en måte som sikrer at elektronikken får korrekt kjøling når det trengs og at Fuelcat også virker etter at du har vasket motoren eller kjørt i kraftig regn.

Mens Fuelcatcommander og Fuelcatmanager er laget for å dekke en rekke kjøretøy er vårt mål også å produsere kit til biler med spesifikke innsprøytnings systemer for å ta bruk av fordelene av den tekniske spesifikasjoner og utvikling av de forsjellige modeller.

For å teste polariteten på innsprøytningen så leveres kitene med en polaritetstester med en 2 led lampe som lyser rødt ved feil polaritet og grønn ved normal polaritet.

Dette sikrer at kitet fungere til din bil, det følger også med en detaljert monteringsbeskrivelse for Fuelcat

Fuelcat levers klar til installasjon med de korrekte kontakter til din bil.

Med en bryter som blir montert inne i bilen kan føreren enkelt bytte mellom bensin og bioetanoldrift.

Et grønt lys i bryteren angir at du er i bioetanol modus.

Og så en viktig oppklaring når det gjelder såkalte automatiske kit som skal kunne si hvilken blanding av bioetanol og bensin som du kjører på via signaler fra lambdasonen.

Denne påstand er ikke korrekt da lambdasonden bare kan måle noen paremeter av eksosgassen men kan ikke presis si den korrekte blanding av bioetanol og bensin.

På grunn av dette og slik som den nåværende teknologi er har vi valgt å bruke den manuelle bryter da faktum er at det du for det meste kjører på enten hovedsakelig bioetanol eller bensin.

Det er verd å merke seg at når du slår Fuelcat av for å kjøre på bensin virker den på samme måte som de såkalte automatiske kit.