Deutschland

Schweiz

Österreich

English

Français

Norge

Español

Belge

Svenska

Russia

Polsce

© 2008   Kontakt  Villkor 

              Introduktionspris
           under begränsad tid! 
 
Konverteringskit från 2590:-

 
Det finns för närvarande mycket få bioetanol-kits anpassade för den europeiska marknaden, som är tillverkade i Europa. Flertalet av dessa kit härstammar för närvarande från Brasilien, det argumet som används är, att i Brasilien kör 70% av bilarna på bioetanol sk ”Flexifuel Fordon” (FFV). Faktum är att detta inte är sant, bilarna på brasilianska marknaden är redan från fabrik utrustade som FFV, och inte efterkonverterade som man vill låta tro. Det är ett krav på den brasilianska marknaden att fordonen ska vara FFV, annars skulle bilarna inte gå att sälja. De kvarblivande 30% är huvudsakligen diesel fordon och trucks.
 
 
Därför är marknaden för bioetanol kit jämförelsevis liten i Brasilien, de flesta bilarna är FFV utrustade redan från fabrik. Till följd av detta har det inte gjorts några stora investeringar i utvecklingen av bioetanolkit och tekniken på detta område är i många fall föråldrad och motsvarar inte våra europeiska normer och krav. Detta märks tydligast då de kontakter och den elektroniska modul som används inte är vattentät, det har inte ansetts som nödvändigt i länder där bilar inte körs i kraftigt regn och där vintrarna är jämförelsevis milda.
 
EU och dess medlemsstater beslöt av miljöhänsyn att främja förnyelsebara bränslen och tog Brasilien som exempel för att utveckla och anpassa brasilianska teknologier för Europa. Fuelcat produkterna är tillverkade i Europa (Tyskland), vilket sparar betydligt på transport kostnaderna. Det tillåter också stora besparingar på skatter och special kostnader. Detta ger oss möjligheten att erbjuda bioetanol kits av högsta kvalitet till mycket lockande priser.

 
Vår målsättning är inte att skapa “gjorda i Tyskland” -versionen utav de bioetanolkits som redan är tillgängliga på marknaden. Trots detta faktum kan vi på grund av ovan nämnda anledningar hålla nere priserna även då vår målsättning är att skapa produkter med vida bättre kvalitet än andra kits på marknaden, detta till ett mycket attraktivt pris.
 
I denna målsättning ingår att vi bara använder fuktsäkra kontakter, och elektroniken är också vattentät, helt tillsluten i boxarna. Detta faktum att elektroniken är helt tillsluten förbättrar också kylningen för att behålla elektroniken i optimal drifts temperatur. En Fuelcat utrustning kommer inte att svika dig efter en motortvätt eller efter ett kraftigt regn. 
 
Medan kiten Fuelcatcommander och Fuelcatmanager är utformade att kunna anpassas till en stor mängd av fordon, har vi som mål också att skapa bioetanol kits som är fordons- och injectionsspecifik för att utnyttja den tekniska utvecklingen och de tekniska specifikationerna hos varje modell.

 
För att snabbt kunna kontrollera polariteten på insprutningen levereras varje bioetanol utrustning med en användarvänlig polaritets provare. Med dess två LED lampor (röd och grön), kan man kontrollera polariteten (normal eller inverterad) på ditt insprutningssystem. Detta gör att man kan säkerställa att utrustningen är anpassad till de tekniska specifikationerna hos ditt fordon. Varje Fuelcat utrustning är också levererad med en detaljerad bruksanvisning och montageinstruktion.
 
Fuelcatcommander och Fuelcatmanager levereras färdig för att installeras med alla kontakter monterade.
 

 

Med en strömbrytare installerad i instrumentbrädan, kan föraren lätt växla mellan Bensin och Bioetanol läge, en grön LED placerad i de centrum strömbrytaren lyser när man kör i bioetanol läge.
 
Ett viktig klargörande måste göras beträffande de “så kallade” automatiska kits som förmodas anpassa sig automatiskt till det förhållande av Bensin och Bioetanol som du har i tanken med signalen från lambda sensorn.
 
Detta är ett felaktigt påstående. Lambda sensorn kan någorlunda avläsa parametrarna i avgasvärdena, men kan inte läsa av precis vilket förhållande som råder mellan bensin och bioetanol. Med tanke på detta föredrar vi att behålla switchen för att optimera funktionen hos motorn beroende om du har mer bensin eller mer bioetanol i tanken.
 
Du bör veta att om du kör på bioetanol läge (grön LED) på, och då och då tankar bensin, så beter sig din utrustning jämförelsevis på ett liknande sätt som en automatisk utrustning vilken i regel kostar 1500- 3000 kr mer i inköp.
 
Fuelcatmanager och Fuelcatcommanderkiten skiljer sig beroende på antalet cylindrar hos ditt fordon.